Aktualności

Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

Siedziba:
45-069 OPOLE, ul. Krakowska 37
Telefon: 517 120 637
email: biuro@osrn.pl
www.osrn.pl

Sekretariat:

45-069 Opole, ul. 1 Maja 63-65, lok. 114

Dodatkowe informacje
Rok założenia 1999
KRS 0000124336
NIP 754-26-17-114
REGON 531584010

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP nr 2.16/00037/2022.

SKŁAD ZARZĄDU I POZOSTAŁYCH ORGANÓW STATUTOWYCH WRAZ Z DANYMI TELEADRESOWYMI – PATRZ: WŁADZE

WNIOSKI I SKARGI PRZYJMUJE PREZES, WICEPREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU SPOTKANIA. SPOTKANIA PROWADZONE SĄ W SEKRETARIACIE STOWARZYSZENIA W OPOLU PRZY ULICY 1 Maja 63, lok. 114.