STATUTOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA OSRN

Skład władz Stowarzyszenia VI kadencji (2021 – 2025)

ZARZĄD

Funkcja: Prezes Zarządu
Imię i Nazwisko: ANDRZEJ JAKIEL
Telefon kom.: 517 120 637
E-mail: aj@aj.mediator.pl

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Imię i Nazwisko: TOMASZ MROŻEK
Telefon kom.: 602 284 775
E-mail: t.mrozek@westa.opole.pl

Funkcja: Członek Zarządu
Imię i Nazwisko: KRZYSZTOF KRYSZTOFIAK

Telefon kom.: 791 978 635
E-mail: krzysztof.krysztofiak@expander.pl

Funkcja: Członek Zarządu
Imię i Nazwisko: DAWID WORACH
Telefon kom.: 578 364 466
E-mail: dawidworach@icloud.com

KOMISJA REWIZYJNA

Funkcja: Przewodniczący Komisji
Imię i Nazwisko: JÓZEF SUSA

Funkcja: Członek Komisji
Imię i Nazwisko: BEATA WITCZYK

SĄD KOLEŻEŃSKI

Funkcja: Przewodniczący
Imię i Nazwisko: adw. JACEK KONOWALCZUK

Funkcja: Członek
Imię i Nazwisko: DANIELA FIGURA – BORSKA

SKŁADY WŁADZ STOWARZYSZENIA POPRZEDNICH KADENCJI

Skład władz Stowarzyszenia V kadencji (2015 – 2019 – przedłużonej w związku z pandemia do 2021)

Zarząd V kadencji

Prezes Zarządu – ANDRZEJ JAKIEL

Członek Zarządu – KRZYSZTOF KRYSZTOFIAK

Członek Zarządu – TOMASZ MROŻEK

Komisja Rewizyjna V kadencji

Przewodniczący Komisji – BOŻENA GUT-MOSTOWY
Członek Komisji – JÓZEF SUSA

Sąd Koleżeński V kadencji

Przewodniczący – adw. JACEK KONOWALCZUK

Członek – AGNIESZKA KUŚMIERSKA

Członek – ELŻBIETA SZCZYGIELSKA-BORSKA

Rzecznik Dyscyplinarny V kadencji
JANINA JAKIMIAK

Skład władz Stowarzyszenia czwartej kadencji (2010-2014)

Zarząd IV kadencji:
Prezes Zarządu ANDRZEJ JAKIEL
Wiceprezes PIOTR OCIEPA
Wiceprezes KONRAD WOTKA
Członek Zarządu MAREK CZARNECKI
Członek Zarządu MAREK WOLNICKI

Komisja Rewizyjna IV kadencji:
Przewodniczący Komisji BOŻENA GUT-MOSTOWY
Członek Komisji MACIEJ CYKOWSKI
Członek Komisji Elżbieta Gepert-Broj

Sąd Koleżeński IV kadencji:
Przewodniczący ANDRZEJ PICHURSKI
Członek Marcin Miksiński
Członek Józef Susa
Rzecznik Dyscyplinarny MARIUSZ ZAMORA

Skład władz stowarzyszenia trzeciej kadencji (2005-2010)

Zarząd III kadencji:
Prezes: ANDRZEJ JAKIEL
Wiceprezes: MAREK CZARNECKI
Wiceprezes: vakat
Skarbnik: JOANNA DOŁŻYCKA
Członek: MAREK WOLNICKI
Członek: KONRAD WOTKA

Komisja Rewizyjna III kadencji:
Przewodniczący: BOŻENA GUT-MOSTOWY
Członek: HONORATA BYRSKA
Członek: EDWARD PŁOSZCZAŃSKI

Sąd Koleżeński III kadencji:
Przewodniczący: WŁADYSŁAW WITOLD MIRONOWICZ
Członek: JANINA JAKIMIAK
Członek: ANDRZEJ PIECHURSKI
Rzecznik Dyscyplinarny III kadencji: JANUSZ SZYKUŁA

Skład władz stowarzyszenia drugiej kadencji (2001-2005)
Zarząd II kadencji:
Prezes: ANDRZEJ JAKIEL
Wiceprezes: MAREK CZARNECKI
Wiceprezes: WŁADYSŁAW WITOLD MIRONOWICZ
Skarbnik: JOANNA DOŁŻYCKA
Członek: DARIUSZ BROJ (2001-2004)
Członek: ELŻBIETA GEPERT-BROJ (2004-2005)

Komisja Rewizyjna II kadencji:
Przewodniczący: BOŻENA GUT-MOSTOWY
Członek: HONORATA BYRSKA
Członek: EDWARD PŁOSZCZAŃSKI

Sąd Koleżeński II kadencji:
Przewodniczący: JANINA JAKIMIAK
Członek: SŁAWOMIR GAŁĄZKA
Członek: ANDRZEJ PIECHURSKI

Skład władz stowarzyszenia pierwszej kadencji (1999-2001)
Zarząd I kadencji:
Prezes: STANISŁAWA SIEJKO
Wiceprezes: ANDRZEJ JAKIEL
Skarbnik: JOANNA DOŁŻYCKA
Członek: MAREK CZERNECKI
Członek: MAŁGORZATA KORZENIEWSKA

Komisja Rewizyjna I kadencji:
Przewodniczący: WOJCIECH PAUKER
Członek: MAREK CZARNECKI
Członek: EDWARD PŁOSZCZAŃSKI

Sąd Koleżeński I kadencji:
Przewodniczący: DARIUSZ BROJ
Członek: MAŁGORZATA KORZENIEWSKA
Członek: JAROSŁAW MAGDOŃ

Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości założone zostało przez grupę profesjonalistów rynku nieruchomości Opolszczyzny w 1999 roku.
Członkami założycielami byli: D. Broj, I. Broj– Dąbrowska, M. Czarnecki, J. Dołżycka, A. Jakiel, J. Jakimiak, M. Korzeniewska, H. Lachowicz, J. Magdoń, W. Pauker, E. Połoszczański, S. Siejko, I. Szawełło, J. Szyguła, J. Szykuła.

Pierwotnie stowarzyszenie nosiło nazwę Opolskie Stowarzyszenie Profesjonalnych Pośredników Rynku Nieruchomości (OSPPRN). Następnie rozszerzyło formułę działania o zarządców nieruchomości, doradców rynku nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych i przyjęło nazwę Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości.

Od chwili założenia stowarzyszenia należeliśmy do Polskie Federacji Rynku Nieruchomości. Jednakże po rozłamie w ogólnopolskim ruchu zawodowym zmuszeni byliśmy do założenia nowej Federacji – Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.