Zwyczajne Walne Zgromadzenie OSRN odbędzie się 22 czerwca 2023 roku. Zapraszamy wszystkich członków.