Zapraszamy na szkolenie – 30 czerwca

Szkolenie dotyczące ważnych zagadnień związanych z ostatnimi zmianami prawa przeprowadzi
Zbigniew Kubiński
znany i ceniony w całej Polsce wykładowca, radca prawny, pośrednik, doradca rynku nieruchomości, Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Temat pierwszy: Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi

W zakresie obrotu gruntami

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi po wejściu w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Podstawowe pojęcia objęte regulacją: gospodarstwo rolne, gospodarstwo rodzinne, nieruchomość rolna, rolnik indywidualny i innych.
 • Omówienie mechanizmu nabywania nieruchomości rolnych obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2016 roku. Ustawowe wyłączenia.
 • Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w transakcjach sprzedaży nieruchomości rolnych.
 • Praktyczne konsekwencje obowiązywania ustawy dla rynku nieruchomości.

W zakresie obrotu lasami

Ustawowe prawo pierwokupu w zakresie obrotu lasami prywatnymi wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach. Prawo pierwokupu Skarbu Państwa (poprzez Lasy Państwowe) gruntów zalesionych sprzedawanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 • Omówienie nowej regulacji.

Temat drugi: Nowe regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania

Nowe zasady kontroli wzorców umownych w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w wyniku wejścia w życie 17 kwietnia 2016 roku nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 • Nowe, zwiększone uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie ścigania naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.
 • System kontroli wzorców umownych po zmianach.
 • Decyzja administracyjną Prezesa UOKiK jako źródła rozstrzygnięć o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy oraz zakazie jego dalszego wykorzystywania.
 • Instytucja „tajemniczego klienta”.
 • Omówienie skutków regulacji dla umów zawieranych przez przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Sponsorem spotkania jest Galactica,

która w trakcie szkolenia dokona prezentacji:

 • Współpracy sieciowej z innymi biurami na Platformie Galactica Virgo – omówieni możliwości systemu i dostępnych funkcji aby automatycznie kojarzyć oferty innych biur nieruchomości,
 • Nowego sposobu na lepsze zdjęcia w nieruchomości – łatwe wykonywanie wirtualnych wizyt – prezentację urządzenia Ricoh Theta S oraz nowego modułu w Galactica, za pomocą które bardzo szybko można stworzyć zdjęcia panoramiczne i wirtualną wizytę,
 • Nowej wersji Galactici Virgo i idących za tym zmianami.

Poniżej szczegółowy program szkolenia

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 30 czerwca 2016 roku

do Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej nr 55, sala konferencyjna na I pietrze.
na godzinę 10,30.

W trakcie szkolenia trzy przerwy kawowe i poczęstunek.

Odpłatność:

 • dla członków z opłaconymi składkami i ich współpracowników oraz pracowników – 50 zł.
 • dla członków z zaległościami w opłacaniu składek i ich współpracowników – 90 zł.
 • dla niezrzeszonych w OSRN i DSRN (F PPRN) – 110 zł.

Opłaty prosimy wnosić na nowe konto Stowarzyszenia:
Kredyt Bank S.A. Oddział w Opolu nr 73 1500 1575 1215 7007 7880 0000
lub dokonać płatności na miejscu przed szkoleniem.

Wystawiamy rachunki za udział w szkoleniu.

Wystawiamy certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Program szczegółowy

9:30 – Walne Zwyczajne Zgromadzenie OSRN
10:30 – szkolenie Zbigniewa Kubińskiego – część I
12:40 – przerwa
13:00 – prezentacja Galactica
14:00 – szkolenie Zbigniewa Kubińskiego – część II

Planowane zakończenie szkolenia o godz. 15:30 – 16:00.

Zapraszamy
– Zarząd OSRN