ZAPRASZAMY na seminarium

obejmujące dwa zagadnienia:
1. Skutki nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązującej od 1 września 

  • zmiany w zasobach nieruchomości Skarbu Państwa i ich ewidencji
  • rzeczoznawstwo majątkowe
  • nowe definicje pośrednika i zarządcy
  • poszerzenie uprawnień ustawowych dla obu zawodów
  • zaostrzenie odpowiedzialności karnej do 50.000 zł

Zamierzeniem naszym jest ujednolicenie procedur stosowanych przez biura nieruchomości działające na terenie Opolszczyzny, niezależnie od przynależności stowarzyszeniowej.

2. Zmiany w cywilnym prawie materialnym i procesowym

  • pisemna, dokumentowa albo elektroniczna forma czynności prawnej
  • zasady obliczania terminów dla dokonania czynności prawa cywilnego
  • zmiany w umowach o roboty budowlane
  • informatyzacja postępowania cywilnego
  • inne zmiany w prawie cywilnym, procesowym i KRS

Seminarium prowadzą: mec. Jacek Konowalczuk i Andrzej Jakiel

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  9 października 2017 roku (poniedziałek)

do CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO w Opolu przy ul. Koraszewskiego 7-9  na godzinę 10,00.

W trakcie seminarium przerwy kawowe.

Wstęp wolny dla wszystkich pośredników i zarządców z Opolszczyzny.

Wystawiamy certyfikaty potwierdzające udział w seminarium.