Warsztaty dotyczące praktycznej strony wdrożenia RODO

Zarząd OSRN zaprasza na

Warsztaty dotyczące praktycznej strony wdrożenia RODO z omówieniem pełnej dokumentacji dla potrzeb rynku nieruchomości

Szkolenie jest suplementem majowego szkolenia RODO organizowanego przez Stowarzyszenie, które prowadził Zbigniew Kubiński.

Termin: 4 lipca 2018 godz. 10,00

Miejsce: Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9, sala konferencyjna na parterze.

Odpłatność:

– dla członków OSRN z opłaconymi składkami, którzy byli uczestnikami szkolenia RODO – nieodpłatnie,

– dla członków z nieuregulowanymi składkami oraz dla członków, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu RODO – 90 zł.

– dla niezrzeszonych – 150 zł.

Formalności na miejscu przed rozpoczęciem seminarium.

Każdy z uczestników otrzyma komplet dopracowanych już dokumentów wdrażających RODO, min:

 • Polityki Ochrony Danych,
 • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych,
 • Ewidencja Upoważnień Do Przetwarzania Danych Osobowych,
 • Ewidencja Naruszeń Ochrony Danych Osobowych,
 • oceny ryzyka naruszeń danych osobowych, pomocnicze narzędzia oceny ryzyka naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu administratora sporządzony na podstawie Art. 30 ust. 2 RODO,
 • Umowa O Przetwarzanie Danych Osobowych (powierzenie przetwarzania),
 • Klauzula Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych,
 • klauzula informacyjna – Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – sporządzone na podstawie Art. 13 RODO,
 • klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z Art. 14 RODO,
 • Upoważnienia Do Przetwarzania Danych Osobowych (dla pracownika, osoby przyjmującej zlecenie),
 • Rejestr Upoważnień Do Przetwarzania Danych Osobowych,
 • Rejestr realizacji żądań osób, których dane dotyczą – ewidencja procedur wykonania uprawnień, osób których dane dotyczą,
 • Informacja dla klientów pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec umów pośrednictwa zawartych przed 25 maja 2018 r.

Ponadto każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.