Szkolenie zawodowe 30.09.2021

Ustawowe ograniczenia w wykonywaniu pośrednictwa; konieczne korekty umów pośrednictwa; inne istotne dla rynku nieruchomości zmiany w systemie prawnym

Prowadzący: Zbigniew Kubiński