Szkolenie z komornikiem

  Jubileuszowy Rok OSRN – XX-lecie
Szkolenie zawodowe dla pośredników i zarządców
OPOLE – 28 marzec 2019 godz. 10,00 

Tematy szkolenia:

Istotne zmiany prawa egzekucyjnego

Nowe zasady prowadzenia egzekucji obejmują min.:

– egzekucji z ruchomości, w tym obrona dłużnika przed zajęciem, ograniczenia,

– zasady ustaleń majątkowych, w tym ustalenia majątkowe, wykaz majątku, poszukiwanie majątku,

– zasady uzyskiwania przez komornika informacji i dokumentów niezbędnych do prowadzenia egzekucji,

– zasady udziału policji przy zajęciach komorniczych,

– zmiany w procedurze prowadzenia egzekucji z nieruchomości,

– zasady dokumentowania i rejestrowania czynności,

– prawo wglądu stron do dokumentacji elektronicznej oraz zapisów czynności,

– ograniczenie prawa wyboru komornika przez wierzyciela,

– i inne ciekawe zmiany.

Jak postępować w przypadku, gdy egzekucja z nieruchomości uwidoczniona jest w dziale III księgi wieczystej. Jak pomóc klientowi. Klient będący osobą fizyczną a klient będący przedsiębiorcą. Jakie podjąć działania aby być w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym i nie narazić na odpowiedzialność karną siebie i naszych klientów. Jakie elementy egzekucji uległy zaostrzeniu a jakie złagodzeniu.

Ewentualne pytania do omówienia dotyczące napotkanych problemów czy trudności prosimy nadsyłać na mail: biuro@osrn.pl

Szkolenie prowadzi doświadczony komornik mgr Bartosz Ciszak z Opola

Dodatkowo:

Ekspresowy przegląd istotnych dla rynku nieruchomości zmian w przepisach prawa

Dynamika zmian przepisów prawa w Polsce jest bardzo znaczna. Formę ekspresowego omawiania istotnych dla rynku nieruchomości zmian będziemy powtarzać przy okazji szkoleń zawodowych, aby każdy pośrednik i zarządca mógł na bieżąco ze zmianami się zaznajomić.

Miejsce szkolenia: 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9 (sala wykładowa na parterze).

Termin szkolenia:

28 marca 2019 (czwartek) godz. 10,00

Odpłatność:

Dla niezrzeszonych i członków OSRN z nieopłaconymi składkami – 140 zł

Dla pracowników i współpracowników członków OSRN – 100 zł

Dla członków OSRN z opłaconymi składkami 50 % zniżka – 70 zł
Zgłoszenia:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na mail: biuro@osrn.pl wraz z dowodem wpłaty do 26 marca 2019 r. Formularz w załączniku do maila oraz dostępny na stronie www.osrn.pl

Konto OSRN nr:   73 1500 1575 1215 7007 7880 0000.

Formalności związane z udziałem w szkoleniu będzie można załatwić również w dniu szkolenia przy stanowisku recepcyjnym.

Informacje dodatkowe:

Seminarium obejmuje 4 godz. eduk.

Wystawiamy rachunki.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu zawodowym.

W przerwach: kawa, herbata, napoje, kanapki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy

Zarząd OSRN

Jubileuszowy Rok 20-lecia OSRN trwa:

– lutowe szkolenie Z. Kubińskiego zrealizowane

– wystawa dot. opolskiego rynku nieruchomości w C.K. Karolinka otwarta, będzie do 7 kwietnia

– marcowe szkolenie z komornikiem przed nami 28.03.

– trwają uzgodnienia dotyczące Konferencji Rynku Nieruchomości z okazji jubileuszu

– kolejny kurs licencyjny dla pośredników i zarządców od 16 maja 2019

– kolejna edycja Powszechnej Akademii Nieruchomości PAN

a po wakacjach:

– piknik rynku nieruchomości

– dwa szkolenia zawodowe dla pośredników i zarządców

– kolejne dwie edycje kursów licencyjnych

– spotkanie branżowe z NBP

– kolejna edycja Powszechnej Akademii Nieruchomości PAN

– wigilia branżowa