Szkolenie dla zarządców

Szkolenie PTEiDRN dla zarządców nieruchomości

8 lutego odbędzie się szkolenie dla zarządców w trybie online „Zebranie wspólnoty mieszkaniowej” prowadzone przez Tomasza Mrożka. Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali (zebrania wspólnoty). Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie. Szczegóły i zapisy: https://profesjonalista.net/zebranie-wspolnoty-mieszkaniowej-2/