Szkolenie Adama Kudyka w Opolu

Podwójne szkolenie
Szkolenie podwójne dla pośredników i zarządców nieruchomości OSRN.
Zmienia się w systemie prawnym zbyt wiele, aby nas to nie dotyczyło.

Termin: 23.10.2014, godz. 11,00
Miejsce: Siedziba OSRN Opole, ul. Krakowska nr 37

Tematy szkolenia:
„Zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z uwzględnieniem umów z klauzulą wyłączności”

„Nowelizacja ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych”
Wykładowca:
Adam Kudyk – radca prawny, pośrednik, właściciel kancelarii prawnej i obrotu nieruchomościami, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Nieruchomości, doświadczony i uznany wykładowca.

Program szkolenia o nowych prawach konsumenta:
1. Zasady i tryb zawierania umów pośrednictwa zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Zasady i tryb zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r., po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta.
3. Zagadnienie właściwej reprezentacji przedsiębiorcy-pośrednika przez osoby wykonujące czynności pod jego nadzorem – agenci, pracownicy, asystenci, współpracownicy – skutki prawne zawierania umów przez osoby w/w w zakresie przepisów nowej ustawy o ochronie praw konsumenta.
4. Klauzula wyłączności w umowach pośrednictwa – jej treść, zakres obowiązywania oraz ochrona prawa pośrednika do wynagrodzenia a klauzule niedozwolone. Omówienie orzecznictwa sądowego.
5. Dokumenty i termin oraz sposób odstąpienia od zawartej umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez konsumenta, a orzecznictwo sądowe związane z możliwością rozwiązania umowy pośrednictwa przez jej strony w każdym czasie.
6. Skutki prawne i faktyczne złożenia oświadczenia pośrednikowi przez konsumenta o odstąpieniu od umowy pośrednictwa zawartej poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, a pojęcie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej według nowej ustawy.

Program szkolenia dotyczący istotnym zmianom ochrony gruntów:
1. Zasady i formy ochrony gruntów rolnych przewidziane w nowelizacji ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
2. Tryb i organy uprawnione do wydania decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej.

Jak zawsze na naszych szkoleniach będzie można podejmować polemikę z wykładowcą i zgłaszać swoje wątpliwości prawne i proceduralne. Żadne z pytań nie pozostanie bez odpowiedzi.

Odpłatność:
– dla członków z opłaconymi składkami i ich współpracowników oraz pracowników – 30 zł.
– dla członków z zaległościami w opłacaniu składek, ich współpracowników – 60 zł.
– dla niezrzeszonych w OSRN i DSRN (F PPRN) – 90 zł.

W przerwach: kawa, herbata, napoje, kruche ciasteczka.

Opłaty prosimy wnosić na nowe konto Stowarzyszenia:
Kredyt Bank S.A. Oddział w Opolu nr 73 1500 1575 1215 7007 7880 0000
lub dokonać płatności na miejscu przed szkoleniem.

Wystawiamy rachunki za udział w szkoleniu.
Wystawiamy certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
Zapraszamy do udziału w ważnym dla nas szkoleniu.