Sprawozdanie z konferencji

DSC04275

Krótkie sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji rynku nieruchomości

Jubileuszowi XV-lecia Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości towarzyszyła ogólnopolska konferencja „Współczesny rynek nieruchomości” i „Inicjatywa klastrowa rynku nieruchomości”, którą udało nam się zorganizować własnymi siłami przy wsparciu Marszałka Województwa, OCRG i Europe Direct.

DSC04191

W programie konferencji znakomici naukowcy i praktycy wygłosili wiele ciekawych referatów, min.:
prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich omawiał wpływ poziomu energochłonności budynku na nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji,
prof. dr hab. Romuald Jończy przedstawił zajmującą analizę roli czynnika demograficznego w kształtowaniu się sytuacji na rynku nieruchomości. Przedstawił także prognozowane tendencje na przyszłość,
– Prezydent FPPRN r. pr. Zbigniew Kubiński przedstawił wyzwania stojące przed współczesnym rynkiem nieruchomości,
– dr Witold Potwora przedstawił wyniki badań polskich klastrów oraz omówił znaczenie klastrów w rozwoju gospodarczym,
– mgr Roland Kulig z Opolskiego Centrom Rozwoju Gospodarki przedstawił działalność i funkcjonowanie klastrów.
Na zakończenie konferencji mgr Andrzej Jakiel, prezes OSRN, przedstawił cele postawione przed podjętą inicjatywą klastrową rynku nieruchomości.

DSC04176

Konferencja została wysoko oceniona przez uczestników, władze wojewódzkie, przedstawicieli nauki, banki, Prezydenta Federacji i obecne media.
Bardzo sprawnie udało się przeprowadzić konferencję, zrealizować cały program, tak merytoryczny jak i okolicznościowy, związany z Jubileuszem XV-lecia Stowarzyszenia.
Wiele osób otrzymało odznaczenia, nagrody oraz Medale „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości”.

DSC04214

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie OSRN odbyte 5 grudnia 2014, po konferencji, przyjęło jednogłośnie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za IV kadencję 2010-2014, udzielając równocześnie absolutorium zarządowi.
Uchwalone zostały jednogłośnie zmiany Statutu Stowarzyszenia uwzględniające zmiany prawa i podjęcie inicjatywy klastrowej. Udzielono Zarządowi także pełnomocnictwa do realizacji klastra rynku nieruchomości.

Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na V kadencję 2015-2019 w składzie:
Zarząd:
– prezesem został ponownie wybrany jednogłośnie Andrzej Jakiel,
– wiceprezesami zostali ponownie: Piotr Ociepa i Konrad Wotka,
– nowymi członkami zarządu zostali wybrani: Andrzej Kormanek i Krzysztof Krysztofiak.

Komisja Rewizyjna:
Bożena Gut-Mostowy, Grażyna Habrajska.

Sąd Koleżeński:
Jacek Konowalczuk, Agnieszka Kuśmirska, Elżbieta Szczygielska-Borska.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Stowarzyszenia została Janina Jakimiak.

Za Zarząd OSRN
Andrzej Jakiel

DSC04157