Plebiscyt z nagrodami

Rynek nieruchomości jest kołem napędowym każdej krajowej gospodarki narodowej. Także opolski rynek nieruchomości ma swój udział w zamożności regionu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w rynku nieruchomości mają swój udział dziesiątki tysięcy osób. To architekci, urbaniści, konstruktorzy, projektanci, przemysł materiałów budowlanych, budowlańcy, drogowcy, instytucje finansowe, deweloperzy i indywidualni inwestorzy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy, zarządcy, doradcy rynku nieruchomości, urzędnicy, nadzór budowlany i wiele innych profesji. Wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości w znoju realizują swoje zadania, kończą je i przechodzą do kolejnych prac, planów, realizacji następnych projektów. Ta wielka grupa zasługuje również na uznanie, szczególnie, jeśli swoje zadania wykonuje solidnie, terminowo i z poszanowaniem odbiorców. Naszym zdaniem warto uhonorować najlepszych z nich. Stąd też powstała idea stworzenia corocznych wyróżnień uczestników opolskiego rynku nieruchomości w uszanowaniu ich pracy. Powołana została Kapituła Opolskiego Rynku Nieruchomości która kolektywnie będzie corocznie nominować wyróżniające się podmioty. Corocznie też ogłaszany będzie publicznie plebiscyt, który wyłoni zwycięzców. Zwycięzcy zostaną uhonorowani na corocznej konferencji poświęconej rynkowi nieruchomości organizowanej w maju lub czerwcu pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Zachęcamy do udziału w Plebiscycie.

Zasady plebiscytu:
Oddaj swój głos na poszczególnych nominatów zgodnie z zasadami Plebiscytu. Wyślij SMS na nr tel. kom. 571 217 016 lub wytnij kupon i przekaż go pod wskazany adres. W kwietniowym wydaniu ORN przedstawione zostaną kolejne nominacje plebiscytowe.

Zasady:

 1. Kategorie i nominacje określa corocznie Kapituła Opolskiego Rynku Nieruchomości.
 2. Każdy uczestnik głosowania może oddać dowolną ilość głosów.
 3. Głosowanie odbywa się w trzech formach:
  a) poprzez wysłanie SMS na podany numer telefonu o treści odpowiadającej oznaczeniu nominata (opłata za połączenie zg. z taryfą operatora – bez dodatkowych naliczeń),
  b) poprzez wysłanie wyciętego kuponu na adres: OSRN 45-075 Opole, Krakowska 37,

  c)poprzez przekazanie wyciętego kuponu w sekretariacie OSRN w Opolu przy ul. Kośnego 13/2.
 4. Termin głosowania upływa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ukazało się wydanie „Opolskiego Rynku Nieruchomości” z kuponem do głosowania.
 5. Kapituła po obliczeniu wyników głosowania do 10 dnia następnego miesiąca ogłosi wyniki plebiscytu na stronach internetowych: www.osrn.pl oraz www.orn24.pl
 6. Wręczenie wyróżnień zwycięzcom Plebiscytu dokonane zostanie uroczyście na corocznej konferencji zorganizowanej w maju lub czerwcu każdego roku. Sprawozdanie z wręczenia wyróżnień zaprezentowane zostanie na ww. stronach internetowych oraz opublikowane w czasopiśmie ORN wraz z prezentacją zwycięzców w następnym miesiącu po wręczeniu wyróżnień.
 7. Wśród uczestników plebiscytu zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez nominatów i OSRN.
 8. Jeśli podajesz numer swojego telefonu przy oddaniu głosu to informujemy, że Administratorem danych osobowych jest:
  Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
  45-075 Opole, ul. Krakowska 37
  NIP 7542617114
  KRS 124336
  tel. 517 120 637
  mail: biuro@osrn.pl

  Informujemy ponadto, że przysługują Ci prawa zg. z Rozporządzenie UE w sprawie ochronny danych osobowych.
 9. Wręczenie wylosowanych przez Kapitułę nagród odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym podczas rozmowy telefonicznej z wylosowanym uczestnikiem głosowania.
 10. Niniejsze zasady plebiscytu uchwalono 28.02.2019 roku przez OSRN, i Kapitułę ORN. Regulamin konkursu dostępny jest w sekretariacie OSRN w Opolu przy ul. Kośnego 13/2 oraz na stronie www.osrn.pl

Wyślij SMS na nr 571 217 016