OSRN zaprasza na seminarium 17 kwietnia 2018 roku

„RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na rynku nieruchomości”

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – unijny, wiążący akt prawny, który zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

Omówiona zostanie unijna reforma sytemu ochrony danych osobowych – założenia, nowe uprawnienia i obowiązki, poprawne procedury i dokumentacja – każdy uczestnik otrzyma nadto komplet wymaganych prawem dokumentów.

 

Prowadzący:mgr Zbigniew Kubiński.

Zbigniew Kubiński –Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, Wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych. Publikuje w ogólnopolskich czasopismach oraz branżowych wydawnictwach.

Tematyka seminarium
1. Dane osobowe – co i dlaczego chronimy? Krótka historia – skąd pomysł na ochronę danych osobowych, Pojęcie i kategorie danych osobowych, Rozwój ochrony na przykładzie krajów UE i Polski.
2. RODO Jednolite zasady ochrony w całej UE. Źródła prawa, RODO a ustawodawstwo polskie (bezpośrednie stosowanie), RODO – podstawowe założenia (zmiana podejścia do ochrony danych): – Zasada rozliczalności – Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach) – Domyślna ochrona danych (privacy by default) – Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design), Prawa osób, których dane są przetwarzane:– Prawo dostępu– Prawo do sprostowania – Prawo sprzeciwu – Prawo do zapomnienia – Prawo do przenoszenia danych, Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania, Porównanie obecnych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z RODO (tabela zmian), Rola i założenia nowej krajowej ustawy o ochronie danych osobowych (w tym powołanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania

3. Wdrożenie RODO w na rynku nieruchomości. Omówienie procedur i dokumentacji zgodnych z RODO (sformatowanych pod firmy z rynku nieruchomości), m.in.: Polityka przetwarzania danych, Rejestr czynności przetwarzania, Przykładowe klauzule informacyjne, Rejestr naruszeń, Rejestr upoważnień, Polityka retencji danych, Procedury (m.in. reagowania na naruszenie, przekazania danych, odpowiedzi na sprzeciw, odpowiedzi na żądanie dostępu), Sygnalizacja kwestii RODO a sieci MLS i sieci franczyzowych.

Seminarium kierowane jest do podmiotów działających na rynku nieruchomości; doradców rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów itd. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

RAZEM 6 godzin edukacyjnych.