Obowiązkowe szkolenie zawodowe dla pośredników 16.12.2021

Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami w obliczu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – AML

Szkolenie zamknięte – tylko dla członków OSRN

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu zawodowym.