Bieżące informacje – luty 2024

Szkolenie PTEiDRN dla zarządców nieruchomości

8 lutego w godz. 10 – 14 odbędzie się szkolenie dla zarządców w trybie online „Zebranie wspólnoty mieszkaniowej” prowadzone przez Tomasza Mrożka. Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali (zebrania wspólnoty). Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie. Szczegóły i zapisy: https://profesjonalista.net/zebranie-wspolnoty-mieszkaniowej-2/

………………………………………………………………………

Kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości

10 lutego 2024 roku rozpocznie się kolejny kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości organizowany zgodnie z Minimum programowym F-PPRN. Wszystkie zajęcia odbywać będą się online w trybie weekendowym.

Cena kursu wynosi jeszcze 980 zł brutto dla jednego zawodu, a w przypadku łącznego uczestnictwa dla obydwu zawodów 1480 zł brutto. Istnieje możliwość finansowania przez PUP. Po ukończeniu kursu odbędą się egzaminy licencyjne. Formularz zgłoszeniowy i pozostałe informacje do pobrania na stronie: www.akademianieruchomosci.net

…………………………………………………………………………

Szkolenie OSRN dla pośredników w obrocie nieruchomościami

28 lutego 2024 roku (środa) odbędzie się w Centrum Dialogu Społecznego w Opolu przy ul. Damrota 1 szkolenie dla pośredników (biur nieruchomości) poświęcone obowiązkowi wprowadzenia i okresowego uaktualniania wewnętrznych procedur przeciwdziałania prania pieniędzy. To bardzo ważne zagadnienia.

Sam brak wdrożonych w każdej firmie procedur i ich okresowego uaktualniania oraz nieprzestrzeganie bezwzględnie wymaganych min. ocen ryzyka i innych wymogów naraża każdego pośrednika (biuro) na bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe a także karne.

Dla przykładu w ostatnim czasie nałożono kary na duże podmioty po kilkaset tysięcy złotych a na pojedynczych przedsiębiorców po kilka lub kilkanaście tysięcy. Każdy z uczestników otrzyma wymagany prawem certyfikat uczestnictwa. Szczegóły na stronie OSRN: www.osrn.pl

………………………………………………………………………

25-lecie Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje już działania związane z przygotowaniem obchodów 25-lecia OSRN założonego w 1999 roku. Nasze stowarzyszenie zrzeszone jest w Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie, którego jest członkiem założycielem.

W ramach jubileuszowych obchodów odbędzie się, zgodnie z roboczymi założeniami, w maju 2024 roku Regionalna Konferencja Rynku Nieruchomości. Przygotowujemy wystąpienia do potencjalnych patronów obchodów jubileuszowych jak i potencjalnych sponsorów. Planujemy także uhonorowanie wyróżniających się postaci rynku nieruchomości oraz współpracujących z rynkiem nieruchomości organów i instytucji. Szykujemy także atrakcyjny program merytoryczny konferencji.

…………………………………………………………………………

Kolejny Publiczny Plebiscyt Rynku Nieruchomości

Przygotowujemy II Publiczny Plebiscyt Opolskiego Rynku Nieruchomości. Rozstrzygnięcie pierwszego Plebiscytu nastąpi w maju 2024 roku. Głosować będzie można w kilku kategoriach: przyjazny zarządca, przyjazny pośrednik, przyjazny deweloper oraz przyjazny urząd i przyjazny bank. W kolejnych wydaniach ORN będziemy publikować regulamin plebiscytu i nominowanych w poszczególnych kategoriach. Zapraszamy do uczestnictwa w Plebiscycie. Wśród osób uczestniczących w głosowaniu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody.