Konieczna zmiana formuły stowarzyszeniowej

Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości z siedzibą w Opolu zrzesza ponad siedemdziesięciu specjalistów rynku nieruchomości Opolszczyzny, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
Tworzymy aktywną grupę zawodową od wielu lat uczestniczącą w życiu gospodarczym naszego regionu. Zrzeszeni jesteśmy w Federacji – Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie. Część członków należy także do Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Dotychczasowa działalność stowarzyszeń zawodowych w dobie powszechnej deregulacji stać się winna tylko elementem przyległym do nowego, głównego nurtu działalności, jakim powinno być tworzenie relacji biznesowych pomiędzy członkami, wzajemnego wsparcia, rozszerzenia spektrum oddziaływania na inne grupy zawodowe uczestników rynku nieruchomości: urbanistów, architektów, projektantów wnętrz i ogrodów, deweloperów, producentów materiałów budowlanych, przedsiębiorców budowlanych, rzeczoznawców majątkowych. Poszerzoną formułę należy otworzyć także na partnerską współpracę z wyższymi uczelniami, strukturami administracji państwowej i samorządowej, spółdzielczość mieszkaniową, rządowe agencje nieruchomości, ochronę zabytków, ochronę środowiska naturalnego.
Mamy przekonanie, że najefektywniejszą formą organizacyjno-prawną platformy współpracy w obszarze szeroko pojętego rynku nieruchomości jest podjęcie inicjatywy klastrowej.

W obecnym roku obchodzimy Jubileusz XV-lecia powstania Stowarzyszenia i z tej okazji planujemy zorganizowanie konferencji połączonej z podjęciem inicjatywy klastrowej – Klastra Nieruchomości Województwa Opolskiego.