Komunikat z WZ OSRN

Zarząd OSRN informuje Członków o odbytym 30 września Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym naszego Stowarzyszenia.

Obok zatwierdzenia sprawozdań z działalności dokonano wybory nowych władz Stowarzyszenia na VI już kadencję 2021-2025.

Skład nowych władz:

Zarząd

Prezes – Andrzej Jakiel

Wiceprezes – Tomasz Mrożek

Członek Zarządu – Krzysztof Krysztofiak

Członek Zarządu – Dawid Worach

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Józef Susa

Członek Komisji – Beata Witczyk

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – adw. Jacek Konowalczuk

Członek – Daniela Figura-Borska

Od wyboru rzecznika dyscyplinarnego Walne Zgromadzenie odstąpiło.

Obok uchwał statutowych Walne Zgromadzenie podjęło dodatkowo dwie istotne dla członków uchwały organizacyjno-porządkowe.

Uchwała nr 11/2021 z dnia 30 września 2021 Walne Zgromadzenie Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości w Opolu postanawia

umorzyć składki członkowskie wszystkim członkom Stowarzyszenia w związku z zawieszeniem działalności edukacyjnej spowodowanej sytuacją epidemiologiczną i obostrzeniami sanitarnym za cały 2020 rok oraz za pierwsze półrocze 2021 roku.

Uchwała nr 12/2021 z dnia 30 września 2021 Walne Zgromadzenie Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości w Opolu postanawia

w związku z ograniczeniami sanitarnymi zaistniałymi w 2020 i 2021 roku zrezygnować z obchodów jubileuszowych 20-lecia OSRN i zobowiązać zarząd Stowarzyszenia do przygotowania jubileuszu 25-lecia OSRN wraz ze zorganizowaniem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej zagadnieniom rynku nieruchomości przy udziale znanych naukowców i postaci.

Najbliższe szkolenie zawodowe planowane jest na 18 listopada a kolejne 16 grudnia 2021 roku.

Prosimy o zgłaszanie zagadnień wartych omówienia aby zaplanować pożądaną tematykę i zakontraktować odpowiedniego wykładowcę.

Po Walnym Zgromadzeniu odbyło się szkolenie Zbigniewa Kubińskiego dotyczące min:

w  części szkoleniowej:

– zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

– nowa definicja pośrednika jako instytucji obowiązanej i jej praktyczne konsekwencje

– zmiana reguł dotyczących prowadzenia działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

– zmiany w ochronie konsumenckiej i ich praktyczne znaczenie dla pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i inne zmiany

w części seminaryjnej:

– dyskusja nad przyszłości pośrednictwa w znacznie zmienionej sytuacji gospodarczej, społecznej i prawnej.

Uczestnicy zadawali dziesiątki pytań, podejmowali również dyskusję.

Każdy z uczestników otrzymał również gadżety reklamowe sponsora nieruchomości-online oraz kalendarze na 2022 rok z naszej Federacji PPRN.