Jubileuszowy rok OSRN

20-lecie Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości

W tym roku Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości obchodzi jubileusz XX-lecia. W 1999 roku, tuż po uchwaleniu ustawy o gospodarce nieruchomościami i powołaniu do obrotu prawnego nowych zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, oddolną inicjatywą piętnastu pośredników i zarządców powołane zostało stowarzyszenie. Członkami założycielami byli: Dariusz Broj, Iza Broj–Dąbrowska, Marek Czarnecki, Joanna Dołżycka, Andrzej Jakiel, Janina Jakimiak, Małgorzata Korzeniewska, Hildegarda Lachowicz, Jacek Magdoń, Wiesław Pauker, Edward Połoszczański, Stanisława Siejko, Iwona Szawełło, Janusz Szyguła, Jan Szykuła.

Zebranie założycielskie Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości, Opole 1999 r. Od lewej: M. Czarnecki, H. Lachowicz, J. Dołżycka, J. Szykuła, J. Jakimiak, W. Pauker, J. Szyguła

Zaczęły obowiązywać państwowe licencje zawodowe, które potwierdzały kompetencje i właściwe przygotowanie do wykonywania tych trudnych i niewdzięcznych zawodów. Postępowania egzaminacyjne przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez właściwego ministra ds. budownictwa były nie lada wyzwaniem, a emocje przed i w trakcie przewyższały stres egzaminacyjny na maturze czy studiach wyższych.

Znaczna część opolskich pośredników i zarządców działających w owych czasach licencje państwowe zdobyła, co prawda nie wszyscy za pierwszym razem, ale liczył się efekt końcowy – posiadanie wymaganej prawem licencji.

Sala egzaminu państwowego, Warszawa 2006

Zadaniem stowarzyszenia było integrowanie środowisk zawodowych wobec problemów i wyzwań rynku nieruchomości, konsultowanie projektów aktów prawnych, prowadzenie szkoleń zawodowych oraz kursów licencyjnych i praktyk zawodowych, kontakty z władzami lokalnymi i wzajemne wspieranie się pośredników i zarządców w wykonywaniu zadań, także rozwiązywaniu trudnych spraw zawodowych.

Organizowane były seminaria, szkolenia plenerowe, konferencje i otwarte zebrania zarządu. Uczestniczyliśmy także w ruchu ogólnokrajowym poprzez przynależność najpierw do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości a następnie, po rozłamie struktur krajowych, do Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie, którego stowarzyszenie jest współtwórcą i członkiem.

Trwałym wkładem naszego stowarzyszenia jest założony i przez pięć lat wydawany własnym staraniem i społeczną pracą miesięcznik Opolski Rynek Nieruchomości, który przez kolejne dziesięć lat, już w bardziej profesjonalnej formule, wydawany jest przez utworzoną grupę wydawniczą: OSRN, Studio Wydawnicze FODOPRESS. Mamy więc kolejny jubileusz XV-lecia branżowego miesięcznika ORN.

Wielu członków naszego stowarzyszenia aktywnie działało w ruchu ogólnokrajowym poprzez uczestnictwo we władzach federacyjnych, komisjach branżowych, Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Część członków stowarzyszenia uczestniczy w tworzeniu nowego zawodu doradcy rynku nieruchomości w Powszechnym Towarzystwie Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

Dwadzieścia lat to kawał czasu. Jak widać, życie spustoszyło w tym okresie pierwszy skład założycielski naszego stowarzyszenia. W okresie rozkwitu liczyliśmy do 80 członków. To była reprezentatywna i silna grupa. Po dzikiej deregulacji w 2014 roku osłabła aktywność członków. Ustawiczne szkolenie nie miało już sankcji ustawowych. Rozluźniły się nieco więzi zawodowe. Każdy zajął się swoim interesem przy zwiększającej się konkurencji, także tej nieuczciwej.

Ale na szczęście rynek nieruchomości przechodzi w kolejną fazę stabilizacji i ukształtowania. Zniknęło z rynku dużo cwaniaków, firm „krzaków”, naciągaczy i nieudaczników. Niewidzialna ręka rynku zrobiła swoje. Obecnie działające firmy czy w zakresie pośrednictwa, czy też zarządzania umacniają swoje pozycje, modyfikują procedury, modernizują warsztat pracy. Coraz częściej zaczynają domagać się szkoleń dla siebie i swoich pracowników/współpracowników. Chcą wyróżniać się fachowością, przyjazną obsługą i dawać klientom poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Powraca okres przydatności stowarzyszeniowej aktywności na lokalnym rynku nieruchomości i stwarza perspektywę na dalsze lata.

W ramach obchodów jubileuszowych XX-lecia OSRN planujemy organizację kolejnych szkoleń zawodowych, z których pierwsze w tym roku odbędzie się 22 lutego, następne 28 marca. Na przełomie marca i kwietnia zorganizowana zostanie przy naszej współpracy wystawa w Centrum Handlowym Karolinka poświęcona opolskiemu rynkowi nieruchomości. Natomiast w maju odbędzie się jubileuszowa ogólnopolska konferencja poświęcona zagadnieniom rynku nieruchomości w szerszym spektrum zawodowym. Występujemy o patronaty Marszałka Województwa Opolskiego, Ministra Infrastruktury, Prezydenta Opola, Prezydentów FPPRN i PTEiDRN. Rozpoczniemy także rozmowy z samorządami rzeczoznawców majątkowych, architektów, geodetów, budowlańców, które przyniosą może wspólny udział w konferencji. Szukamy także sponsorów tego dużego wydarzenia.

Odbędą się także pod patronatem FPPRN i OSRN kolejne edycje kursów licencyjnych dla pośredników i zarządców w lutym, maju, wrześniu i listopadzie 2019 roku.

Będziemy informować na bieżąco o wydarzeniach organizowanych w jubileuszowym roku OSRN.