Seminarium zawodowe dla pośredników – 28 luty 2019

Seminarium zawodowe dla pośredników

Tematy szkolenia:

1. Wpływ zmian spowodowanych częściowym uwłaszczeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na obrót nieruchomościami.

2. Nowe obowiązki nałożone na pośredników przez ustawę o praniu pieniędzy.

Obowiązek opracowania i wdrożenia w każdym biurze wewnętrznej procedury i zasady postępowania obejmujący, min.:

– zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy,

– zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy,

– opracowanie wewnętrzne oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

– zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

– zasady przechowywania dokumentów oraz informacji w biurze nieruchomości,

– zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach,

       – zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów,

  – zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności .

3. Umowy pośrednictwa w świetle nowych przepisów prawa – stan na 2019 rok. Min.:

– konieczna weryfikacja treści umów zgodnych z wymogami prawnymi,

– obowiązki wynikające z RODO po półrocznym okresie wdrożenia – to nie przelewki, Urząd ODO zapowiada kontrole w całej Polsce,

– obowiązki wynikające z ustawy o praniu pieniędzy – rzecz zupełnie nowa po nowelizacji ustawy,

– przegląd nowego orzecznictwa – to cenna wiedza jakie błędy popełniamy,

– część warsztatowa – analiza wybranych, konkretnych wzorców umów pośrednictwa przesłanych przez uczestników (anonimowo).

Tu prośba do uczestników – chcesz sprawdzić poprawność stosowanych wzorców umownych, prześlij na niżej podany mail wzorzec z usuniętymi danymi biura – zostanie poddany weryfikacji na szkoleniu.

Szkolenie prowadzi:

Zbigniew Kubiński – radca prawny, pośrednik, wyśmienity i uznany w całej Polsce wykładowca, Prezydent PTEiDRN, Wiceprezydent F PPRN, uczestnik konsultacji komisji sejmowych i resortowych wielu aktów prawnych.

Miejsce: 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9, sala wykładowa na parterze.

Termin:

28 luty 2019 (czwartek) godz. 10,00

Odpłatność:

Dla niezrzeszonych i członków OSRN z nieopłaconymi składkami   – 180 zł

Dla pracowników i współpracowników członków OSRN – 120 zł

Dla członków OSRN z opłaconymi składkami 50 % zniżki – 90 zł

Zgłoszenia:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na mail: biuro@osrn.pl wraz z dowodem wpłaty do 27 lutego 2019 r.

Wpłaty prosimy kierować na konto OSRN nr:   73 1500 1575 1215 7007 7880 0000.

Można także opłacić uczestnictwo w szkoleniu na miejscu.

Informacje dodatkowe:

Seminarium obejmuje 7 godz. eduk.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

W przerwach: kawa, herbata, napoje, pączki – bo to Tłusty Czwartek.

Sponsor:

nieruchomości-online.pl

Zapowiedź kolejnych najbliższych wydarzeń w ramach Roku Jubileuszowego OSRN:

1) 16 lutego 2019 roku – zaczął się kurs licencyjny dla pośredników i zarządców. Egzaminy licencyjne 16 marca 2019. Można jeszcze dołączyć do kursu.

2) 18 marca zaczyna się wystawa dot. rynku nieruchomości w Karolince. Będzie trwała do 7 kwietnia 2019.

3) 28 marca 2019 roku – szkolenie zawodowe dla pośredników i zarządców dot. istotnych zmian w prawie egzekucyjnym (prowadzi komornik) oraz omówienie najnowszych zmian prawnych.

Zaprasza Zarząd OSRN