JAK PRZYSTĄPIĆ DO OSRN

Aby zgłosić swój akces należy wypełnić deklarację członkowską zamieszczoną poniżej i złożyć ją w siedzibie Stowarzyszeni.

Cele Stowarzyszenia oraz jego organizację i zasady funkcjonowania, a także aktualny Statut Stowarzyszenia, znajdą Państwo poniżej.

O życiu Stowarzyszenia, jego historii i odbytych ważniejszych imprezach, szkoleniach, spotkaniach, możecie Państwo przeczytać naciskając przyciski: „HISTORIA”.

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście. Wszystkie dane Stowarzyszenia znajdują się pod przyciskiem KONTAKT.

Zapraszamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Do pobrania:

Deklaracja członkowska
Statut OSRN 

Adres do korespondencji i sekretariat OSRN:

45-056 Opole, ul. Kośnego 13/2

tel. 517 120 637

mail: biuro@osrn.pl

strona: www.osrn.pl

Przed planowaną wizytą prosimy uprzejmie o telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania tel. 517 120 637.