Bieżące informacje – listopad 2023

W październiku odbyła się w Łodzi XIV Konferencja Rynku Nieruchomości zorganizowana przez PTEiDRN oraz FPPRN. Blisko 400 uczestników z całego kraju uczestniczyło w tym corocznym wydarzeniu. Pięciu znanych profesorów zaprezentowało zajmujące i uczące referaty. W ramach Konferencji odbył się także panel dyskusyjny pod przywołaniem “Czas zmian w zawodach rynku nieruchomości”.

Cały przebieg konferencji można obejrzeć na FB: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=702631534701234

W listopadzie odbyły się w Opolu Spotkania Uczestników Opolskiego Rynku Nieruchomości organizowane coroczne przez Oddział Opole Narodowego Banku Polskiego przy współudziale Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości i Uniwersytetu Opolskiego. W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci uczestników rynku nieruchomości a także świata nauki i bankowości.

14 i 15 grudnia odbędzie się w Spale w Hotelu „Mościcki” kolejna sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN.

  • Pierwszy dzień seminarium poświęcony będzie planowaniu sukcesji rodzinnej i firmowej, czyli jak zabezpieczyć sytuację firmy i rodziny na wypadek śmierci osób kluczowych.
  • Drugi dzień seminarium poświęcony natomiast będzie rewolucyjnym zmianom w planowaniu przestrzennym i wpływie na rynek nieruchomości oraz procesy inwestycyjne. Niebawem znikną studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jakie znamy dzisiaj na rzecz nowych instytucji: ogólnego planu, strategii rozwoju gminy, zintegrowanego planu inwestycyjnego, uczestnictwa oraz sposobów wypowiadania się interesariuszy, nowych zasady decyzji o warunkach zabudowy, umowach urbanistycznych i wielu innych zmianach.

Szczegóły i zapisy na stronie: https://profesjonalista.net/planowanie-sukcesji-rodzinnej-i-firmowej-reforma-systemu-planowania-przestrzennego-i-jej-wplyw-na-rynek-nieruchomosci-i-procesy-inwestycyjne/

………………………………………………………………………

Kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości

W drugiej połowie stycznia 2024 roku rozpocznie się kolejny kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości organizowany zgodnie z Minimum programowym F-PPRN. Wszystkie zajęcia odbywać będą się online w trybie weekendowym. Cena kursu wynosi 980 zł brutto dla jednego z zawodów, a w przypadku łącznego uczestnictwa dla obydwu zawodów 1480 zł brutto. Istnieje możliwość finansowania przez PUP.

Formularz zgłoszeniowy i pozostałe informacje do pobrania na stronie: www.akademianieruchomosci.net

…………………………………………………………………………

Szkolenie OSRN dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Pod koniec stycznia 2024 roku odbędzie się w Opolu szkolenie dla pośredników (biur nieruchomości) poświęcone obowiązkowi wprowadzenia i uaktualniania wewnętrznych procedur przeciwdziałania prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi.

Sam brak wdrożonych procedur i ich okresowego uaktualniania oraz nieprzestrzegania bezwzględnie wymaganych min. ocen ryzyka naraża każdego pośrednika (biuro) na bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe a także karne.

Dla przykładu w ostatnim czasie nałożono kary na duże podmioty po kilkaset tysięcy złotych a na pojedynczych przedsiębiorców po kilka lub kilkanaście tysięcy.