20 – lecie działalności OSRN

W tym roku Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości obchodzi kolejny jubileusz XX-lecia. Prezentujemy kilka, już archiwalnych, fotografii z różnych wydarzeń.

Dwadzieścia lat mija od założenia Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości w Opolu. Nie był to czas stracony. Ruch zawodowy dopiero zaczął się tworzyć. Przecieraliśmy szlaki, niwelowaliśmy niesnastki i konflikty, poznawaliśmy się jako nowa grupa zawodowa. Integrowaliśmy się na szkoleniach, konferencjach, otwartych zebraniach zarządu, seminariach i warsztatach. Wyjeżdżaliśmy w plener, najczęściej do Turawy, ale też do Brynicy, Pokrzywnej, Głuchołaz. Braliśmy udział w ogólnopolskich imprezach i konferencjach oraz kongresach: Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Solina, Wrocław, Kraków i in. Wielu naszych członków uczestniczyło aktywnie w federacjach, organach ministra budownictwa, Powszechnym Towarzystwie Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Nasi członkowie pełnili i nadal pełnią różne funkcje: członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy ministrze, funkcje z wyboru, wiceprezydentów, członków zarządu czy komisji rewizyjnych PFRN, FPPRN, PTEiDRN. Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych aktów prawnych, tworzeniu rozporządzeń ministra, wypracowywaniu nowych programów i procedur branżowych, cyklów szkoleń i Powszechnej Akademii Nieruchomości (PAN) oraz bezprecedensowej w Europie formy szkoleń przed wejściem Polski do Unii Europejskiej – Europejskiej Akademii Nieruchomości (EAN). Od 1998 roku nieustannie szkoliliśmy nowe kadry pośredników i zarządców, najpierw na Specjalistycznych Kursach Kwalifikacyjnych, potem na warsztatach (obligatoryjnych), wreszcie, po deregulacji, na Kursach Licencyjnych w ramach FPPRN. Obecnie, po deregulacji, nadal trwa licencjonowanie pośredników i zarządców na zasadzie branżowego potwierdzania kompetencji po odbytym kursie licencyjnym i zdanym egzaminie przed Centralną Komisją Kwalifikacyjną F-PPRN. Podjęliśmy ostatnio inicjatywę corocznych wyróżnień najlepszych uczestników rynku nieruchomości wyłanianych w formie otwartego PLEBISCYTU. Poniżej kilka, już archiwalnych, fotografii z różnych wydarzeń ruchu zawodowego pośredników i zarządców Opolszczyzny.

Zarząd OSRN