Aktualności

Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

Siedziba:
45-069 OPOLE, ul. Krakowska 37
Telefon: 77 454 34 13; 606 413 118
email: biuro@osrn.pl
www.osrn.pl

Dodatkowe informacje
Rok założenia 1999
KRS 0000124336
NIP 754-26-17-114
REGON 531584010

SKŁAD ZARZĄDU I POZOSTAŁYCH ORGANÓW STATUTOWYCH WRAZ Z DANYMI TELEADRESOWYMI – PATRZ: WŁADZE

WNIOSKI I SKARGI PRZYJMUJE PREZES, WICEPREZES LUB CZŁNEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU SPOTKANIA.